Hyppää sisältöön

Joukkoliikenteen talviaikataulut voimaan tiistaina 9.8.2022

Aikataulut löytyvät osoitteesta https://www.kajaaninjoukkoliikenne.fi/reitti-ja-aikataulut/
Uusi linjasto tuo mm seuraavia muutoksia alkavaa liikenteeseen:
Linja 1 reitti muuttuu siten, että jatkossa liikennöidään Soidinkatua molempiin suuntiin.
Keskustan suunnasta tultaessa ajetaan aina keskussairaalan kautta Lehtikankaalle.
Linja 3 liikennöi Vimpelinlaakson ja Sotkamontien kautta Laajankankaankadulle. Muutoksella parannetaan yhteyksiä Vimpelinlaaksoon.
Linja 6 liikennöi klo 8ksi Hannusrannalta keskustaan molempiin suuntiin. Muutos lyhentää matka-aikaa Hannusrannalta keskustaan.